CARLSBRO 60 WATT PA AMPLIFIER. » carlsbro-valve-amp-004